“Πρωταρχικός στόχος μας είναι η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών μια πολύ σημαντική αξία καθοδηγεί τις δράσεις μας και μας εμπνέει: η υγεία αποτελεί θεμελιώδες, αδιαπραγμάτευτο αγαθό και ταυτόχρονα αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου.”

“Πρωταρχικός στόχος μας είναι η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών μια πολύ σημαντική αξία καθοδηγεί τις δράσεις μας και μας εμπνέει: η υγεία αποτελεί θεμελιώδες, αδιαπραγμάτευτο αγαθό και ταυτόχρονα αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου.”

Ινστιτούτο Prolepsis

PROLEPSIS LOGO COLOR

Το 1990 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός. Οι ιδρυτές του οραματίστηκαν να δημιουργήσουν έναν οργανισμό, που θα έχει ηγετικό ρόλο στον τομέα της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην προώθηση της ποιότητας της ζωής και της υγείας για τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρωταρχικός στόχος μας είναι η προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών μια πολύ σημαντική αξία καθοδηγεί τις δράσεις μας και μας εμπνέει: η υγεία αποτελεί θεμελιώδες, αδιαπραγμάτευτο αγαθό και ταυτόχρονα αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου.

Η αποστολή μας

Αποστολή μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις της δημόσιας υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, εκπονώντας ακαδημαϊκή έρευνα και εφαρμόζοντας τα αποτελέσματά της, τόσο σε εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές δράσεις, όσο και σε δράσεις συνηγορίας. Η αποστολή αυτή πηγάζει από την πεποίθηση ότι η ισότητα στην υγεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Οι αξίες μας

Η ισότητα, η κοινωνική ενσωμάτωση και ο σεβασμός της διαφορετικότητας και των ατομικών επιλογών αποτελούν βασικές αξίες μας. Εκτιμούμε τη σκληρή δουλειά και την επιμονή οι οποίες πηγάζουν από την έμφυτη υποχρέωση της κοινωνικής ανταπόδοσης. Οι αξίες αυτές αποτελούν τον πυρήνα των επιλογών μας, καθορίζουν τις προτεραιότητες και τα προγράμματά μας, διαμορφώνουν τις σχέσεις μας, με τους συναδέλφους, τους συνεργάτες, και τους ωφελούμενους.

Οι στρατηγικοί μας στόχοι:

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η προαγωγή της υγείας και η συνεισφορά στη διαμόρφωση και τη βελτίωση σχετικών πολιτικών.

Επιμέρους στόχοι:

– διεξαγωγή έρευνας σε κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με την υγεία και την ευημερία, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιδημιολογία και την προληπτική ιατρική

– προώθηση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα υγείας

– δημιουργία δικτύων για τη διεπιστημονική και διεθνή συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας

Οι δράσεις μας

  • Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα προαγωγής υγείας, που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους νέους, τους ηλικιωμένους, τις γυναίκες και τους μετανάστες.
  • Πραγματοποιούμε εφαρμοσμένα προγράμματα σε θέματα υγείας, προωθούμε την έρευνα στους τομείς της περιβαλλοντικής και εργασιακής ιατρικής, και υλοποιούμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης.
  • Σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, που στοχεύουν στη διάδοση και την προώθηση των γνώσεων σχετικά με την προληπτική ιατρική και τη μεθοδολογία της έρευνας.
  • Διοργανώνουμε επιστημονικές συναντήσεις, σεμινάρια και συνέδρια για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, π.χ. επαγγελματίες υγείας, καθώς και το ευρύ κοινό, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των παρεμβάσεών μας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, έχουμε αναπτύξει έντονη ανθρωπιστική δραστηριότητα:

  • Παροχή τροφίμων σε παιδιά σχολικής ηλικίας από κοινωνικά ευπαθείς περιοχές λόγω της οικονομικής κρίσης.
  • Δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά (π.χ. εκδηλώσεις για τα παιδιά στον Λίβανο και στη Γάζα).

Η ομάδα μας

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από μια μεγάλη ομάδα ειδικών, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, επιδημιολόγων, ειδικών δημόσιας υγείας και προαγωγής υγείας, διαιτολόγων, ψυχολόγων, στατιστικολόγων, ειδικών επικοινωνίας και επικοινωνίας της υγείας, κοινωνιολόγων και οικονομολόγων. Μέσα από τις δράσεις μας ενθαρρύνουμε τη διεπιστημονική και διεθνή συνεργασία και δημιουργούμε δίκτυα συνεργασίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς.

Δείτε το ανθρώπινο δυναμικό μας εδώ