Γίνε εθελοντής

Θέλεις να υποστηρίξεις τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές σε σχολεία ευπαθών περιοχών της Ελλάδας;

Η συμβολή σου είναι πολύτιμη, τόσο κατά την προετοιμασία και ολοκλήρωση των διοικητικών εργασιών όσο και στην επικοινωνία με τα σχολεία.

Τι μπορείς να κάνεις:

  • Να συμμετάσχεις σε διαχειριστικές εργασίες, όπως η προετοιμασία του ενημερωτικού-εκπαιδευτικού υλικού για τους γονείς και τα παιδιά
  • Να συμβάλεις στη διανομή του ενημερωτικού υλικού
  • Να βοηθήσεις στην τηλεφωνική επικοινωνία με τα σχολεία
  • Να αναλάβεις τη γραμματειακή υποστήριξη των ενημερωτικών δράσεων που πραγματοποιούνται στα σχολεία
  • Να παρακολουθείς τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος μέσα στα σχολεία
  • Να υποστηρίξεις ενεργά τους συντονιστές της Περιφέρειας
Διαθεσιμότητα Αυτοκινήτου *
Συμμετοχή ως εθελοντής/ντρια σε άλλους οργανισμούς *
Ώρες διαθεσιμότητας *