Οι εταιρείες μπορούν να ενισχύσουν το έργο μας υιοθετώντας ένα σχολείο, προσφέροντας μια δωρεά σε είδος, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα εταιρικού εθελοντισμού και με πολλούς ακόμα τρόπους. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6255700 ώστε να διερενήσουμε μαζί τρόπους συνεισφοράς στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Εταιρείες, οργανισμοί και φορείς μπορούν να ενισχύσουν το έργο μας προσφέροντας χρηματική δωρεά ή δωρεά σε είδος.

Ενδεικτικά ποσά δωρεάς για τη σίτιση ενός σχολείου για ένα χρόνο:

  • 4.000 €: για ένα σχολείο με 10 μαθητές
  • 29.000 €: για ένα σχολείο με 75 μαθητές
  • 60.000 €: για ένα σχολείο με 150 μαθητές

*Τα ποσά εξαρτώνται από τη γεωγραφική θέση του σχολείου και την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος στα σχολεία.

*Σε περιπτώσεις, όπου δεν είναι εφικτή η σίτιση με τα ατομικά γεύματα του Προγράμματος, προσφέρονται ειδικά σχεδιασμένα πακέτα τροφίμων.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δυνατότητες ενίσχυσης του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ:

Υπεύθυνη Δωρεών

κα Ελένη Φαγογένη
e.fagogeni@prolepsis.gr

210 6255700, 6944301758