Για τη διασφάλιση της υγιεινής και ποιότητας των γευμάτων και της άρτιας υλοποίησης του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ακολουθούνται αυστηροί κανόνες και πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι προκειμένου το Πρόγραμμα να αποφέρει τα μέγιστα οφέλη. 

Κάθε μέρα στα σχολεία
Η ομάδα συντονισμού βρίσκεται σε καθημερινή βάση σε όλα τα σχολεία, προκειμένου να υποστηρίξει και να παρακολουθήσει την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.Οι συντονιστές μας παρακολουθούν αν τα γεύματα φυλάσσονται σωστά και μοιράζονται με τρόπο σύμφωνο με τις αξίες του προγράμματος και παραλαμβάνουν δείγματα των γευμάτων προς έλεγχο. Επιπλέον, διατηρούν τη γενική εποπτεία όλων των δράσεων και παραβρίσκονται στο χώρο του σχολείου προκειμένου να αναζητήσουν και να ακούσουν σχόλια από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα και να προτείνουν διορθωτικές ενέργειες ή λύσεις.

Τακτική τηλεφωνική επικοινωνία
Πραγματοποιείται εβδομαδιαία προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπεύθυνους κυλικείου και τους διευθυντές και ακολουθείται συνεχής καταγραφή των απόψεων και των αντιδράσεων των συμμετεχόντων. Η τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους είναι συνεχής, ενώ λειτουργεί ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τους γονείς και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο.

Απροειδοποίητες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης, επισταμένης παρακολούθησης με σκοπό τη διασφάλιση τήρησης των κανόνων υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας των παρεχόμενων γευμάτων, οι προμηθευτές μας έχουν συμφωνήσει να δέχονται περιοδικές απροειδοποίητες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις τους και να συμμορφώνονται σε ενδεχόμενες υποδείξεις. Σχετικές εκθέσεις συμπερασμάτων συντάσσονται μετά το τέλος των επισκέψεων.

Αναλύσεις σε Διαπιστευμένα Εργαστήρια
Με στόχο την πιστοποίηση της ποιότητας και των προδιαγραφών των γευμάτων, ακολουθούνται όλες οι υγειονομικές διατάξεις και γίνεται αυστηρός εργαστηριακός έλεγχος στα τρόφιμα που προσφέρονται. Δείγματα των γευμάτων παραλαμβάνονται από τα σχολεία και στέλνονται σε εξωτερικά συνεργαζόμενα Διαπιστευμένα Εργαστήρια που πραγματοποιούν μικροβιολογικές και άλλες αναλύσεις.

Παρθένο ελαιόλαδο, πλήρης απουσία συντηρητικών
Με σκοπό την διαπίστωση τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών των τροφίμων που διανέμονται στο πλαίσιο του Προγράμματος, πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση και οι ακόλουθες αναλύσεις που αφορούν:

  • Εκτίμηση της χρήσης παρθένου ελαιόλαδου συγκριτικά με την πιθανή προσθήκη κι άλλων λιπαρών υλών (π.χ. σπορέλαια, μαργαρίνη)
  • Εκτίμηση του ποσοστού ολικής άλεσης στο συνολικό ποσοστό του αλεύρου σε αρτοσκευάσματα
  • Ανίχνευση και προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε φρούτα
  • Μικροβιολογικές αναλύσεις