Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης για την πρωτοβουλία του να στηρίξει για τέταρτη συνεχόμενη σχολική χρονιά το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ και το έργο του Ινστιτούτου Prolepsis. Με την ευγενική του δωρεά εξασφαλίστηκαν 1.000 υγιεινά γεύματα για μαθητές δημοτικού σχολείου της Αττικής που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.


Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης προσφέρει πλούσιο κοινωνικό έργο, ενισχύοντας δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι μεριμνούν για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας, πρόνοιας και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, δίνοντας έμφαση στις ομάδες παιδιών και νέων.

Με την πολυετή στήριξη του Ιδρύματος Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των παιδιών στο σχολείο και να προσφέρουμε πολύτιμα εφόδια για την υγεία, την ανάπτυξη και την πρόοδό τους.