Η ομάδα μας


Η ομάδα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ αποτελείται από ανθρώπους του Ινστιτούτου Prolepsis με μια πληθώρα διαφορετικών ειδικοτήτων οι οποίοι σχεδιάζουν, υλοποιούν και ελέγχουν όλες τις λειτουργίες του Προγράμματος ώστε να διασφαλίζεται η άρτια υλοποίησή του.

  • Η ομάδα διαχείρισης του έργου αποτελείται τόσο από επιστημονικό όσο και από διοικητικό προσωπικό. 
  • Η επιστημονική ομάδα, η οποία επιφορτίζεται με το σχεδιασμό την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του συνόλου των δράσεων του προγράμματος, αποτελείται από ιατρούς, διαιτολόγους, ειδικούς προαγωγής υγείας, στατιστικούς και κοινωνιολόγους. 
  • Η ομάδα διοίκησης του έργου αναλαμβάνει τη διαχείριση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των δράσεων. 
  • Η ομάδα συντονισμού, με σκοπό τον έλεγχο και τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών και της ποιότητας του Προγράμματος, πραγματοποιεί συχνή και τακτική επικοινωνία, μέσω συναντήσεων και φυσικής παρουσίας της ομάδας στα σχολεία, μέσω τηλεφωνικής και γραπτής επικοινωνίας και με την αποστολή ενημερωτικών επιστολών προς τους υπεύθυνους του Προγράμματος και τις οικογένειες των μαθητών. Επιπροσθέτως, λειτουργεί και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, η οποία είναι διαθέσιμη για όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους, προκειμένου να μπορούν άμεσα να απευθυνθούν στο Ινστιτούτο σχετικά με το Πρόγραμμα. 
  • Η ομάδα έργου είναι σε συνεχή συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και με ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες από Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 
  • Η πολύτιμη ομάδα εθελοντών μας υποστηρίζει τις διαδικασίες που αφορούν το Πρόγραμμα.

 


Επιστημονική Ομάδα Prolepsis

-Ιατροί
-Ειδικοί προαγωγής υγείας
-Επιδημιολόγοι
-Διατροφολόγοι
-Τεχνολόγοι τροφίμων
-Κοινωνιολόγοι
-Στατιστικοί 


Ομάδα Διαχείρισης Prolepsis

-Συντονιστές
-Εκπαιδευτικοί
-Οικονομολόγοι Συμμετοχή

-Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

-Πανεπιστήμια & Οργανισμοί εξωτερικού

-Εθελοντές 

 

Ιδρυτικός Δωρητής
 Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος