17/11/2017

Νέα επιστημονική δημοσίευση για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η μελέτη με τίτλο: “Daily distribution of free healthy school meals or food-voucher intervention? Perceptions and attitudes of parents and educators” που εκπόνησε η επιστημονική ομάδα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Appetite (εκδ. Elsevier).

Η μελέτη πιστοποιεί τα οφέλη της καθημερινής σχολικής σίτισης και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου υλοποίησης του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Η δημοσίευση είναι διαθέσιμη εδώ.