15/04/2021

Νέα επιστημονική δημοσίευση για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η μελέτη με τίτλο: “Dietary patterns and food insecurity of students participating in a food aid programme: the Mediterranean perspective” που εκπόνησε η επιστημονική ομάδα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ δημοσιεύτηκε σε ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, European Journal of Public Health.

Η μελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει την επίδραση που έχει η επισιτιστική ανασφάλειας που βιώνουν οι οικογένειες, στα διατροφικά πρότυπα παιδιών και εφήβων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το 2012 σε σχολεία που βρίσκονται σε ευπαθής περιοχές της Ελλάδας.

Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη εδώ: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa178