10/07/2019

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ στο περιοδικό του ευρωπαϊκού δικτύου EuroHealthNet!

Καθημερινή σίτιση στο σχολείο και εκπαιδευτικές δράσεις για την προώθηση της υγιεινής διατροφής: ➡️ Η πιο αποτελεσματική πρακτική για τη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας και της παιδικής παχυσαρκίας, και για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των μαθητών.

Διαβάστε το άρθρο για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ στο περιοδικό του ευρωπαϊκού δικτύου EuroHealthNet, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/33cUyj8