03/07/2017

Το περιοδικό του ευρωπαϊκού δικτύου EuroHealthNet για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Άρθρο για την υλοποίηση και τα οφέλη του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ δημοσίευσε η EuroHealthNet, το ευρωπαϊκό δίκτυο Οργανισμών Προαγωγής Υγείας, στο οποίο συμμετέχει και το Ινστιτούτο Prolepsis.