03/06/2022

Η Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία – Αλεξ. Πίττας Α.Ε.Β.Ε στηρίζει τους μαθητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ του Ινστιτούτου Prolepsis προσφέροντας 2.250 ατομικές μερίδες μέλι

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία – Αλεξ. Πίττας Α.Ε.Β.Ε για την απόφασή της να στηρίξει το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ του Ινστιτούτου Prolepsis και τους μαθητές που βιώνουν επισιτιστική ανασφάλεια. Με την ευγενική της δωρεά, η Αττική-Πίττας προσέφερε 2.250 ατομικές μερίδες μελιού, οι οποίες θα διατεθούν στους μαθητές μαζί με το γιαούρτι που λαμβάνουν στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Ενημερωθείτε σχετικά με τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Αττικής Μελισσοκομικής Εταιρείας – Αλεξ. Πίττας Α.Ε.Β.Ε εδώ.