20/01/2020

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ δίπλα σε μαθητές ακριτικών περιοχών με το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ και αυτή τη σχολική χρονιά

Ευχαριστούμε από την καρδιά μας την Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για την πολύτιμη προσφορά της στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ του Ινστιτούτου Prolepsis. Με την ευγενική της υποστήριξη εξασφαλίστηκε το σχολικό έτος 2019-20 η καθημερινή σίτιση για τους 78 μαθητές δύο σχολείων στον Έβρο.

Συνολικά, χάρη στις δωρεές της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ τα δύο τελευταία έτη, έχουμε εξασφαλίσει 24.000 θρεπτικά γεύματα για μαθητές που φοιτούν σε σχολεία ακριτικών περιοχών της Ελλάδας.

Το έργο της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αποσκοπεί στην συνδρομή της ελληνικής κοινωνίας με κοινωφελή προγράμματα, δράσεις στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργα ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου και δωρεές ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ μπορείτε να βρείτε εδώ.