25/07/2019

Η AbbVie ενίσχυσε το σχολικό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ευχαριστούμε θερμά την AbbVie για την απόφασή της να στηρίξει το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ και την προσπάθειά μας για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και την προαγωγή της υγείας των μαθητών! Με την ευγενική της δωρεά εξασφαλίσαμε 250 υγιεινά γεύματα για μαθητές σχολείων της Αττικής το σχολικό έτος 2018-2019.