24/04/2017

Η εταιρεία παραγωγής θεατρικών παραστάσεων “A PRIORI” στηρίζει το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η A PRIORI ενίσχυσε το Πρόγραμμα, προσφέροντας μέρος των εσόδων από το θεατρικό έργο AT HOME AT THE ZOO για τη στήριξη μαθητών, που φοιτούν σε δημόσια σχολεία κοινωνικο-οικονομικά ευπαθών περιοχών της Αττικής. Σας ευχαριστούμε!