02/02/2017

Η BP Ελληνική ΑΕΠ δίπλα στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η BP Ελληνική ΑΕ Πετρελαιοειδών είναι ο νέος υποστηρικτής του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Η ευγενική δωρεά της BP Ελληνική ΑΕ Πετρελαιοειδών σε συνδυασμό με τη μέθοδο συμπληρωματικών κονδυλίων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μεγάλου δωρητή του Προγράμματος, συμβάλλει στην ένταξη ενός ακόμη σχολείου στο Πρόγραμμα για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Με αυτό τον τρόπο θα παρέχουμε κάθε μέρα υγιεινά και θρεπτικά γεύματα σε 117 μαθητές. Σας ευχαριστούμε!