05/04/2016

Ο Όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ υποστηρίζει το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ευχαριστούμε θερμά τον Όμιλο ΕΛΑΣΤΡΟΝ για την πρωτοβουλία του να στηρίξει το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Με την ευγενική δωρεά του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ και τη μέθοδο συμπληρωματικών κονδυλίων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μεγάλου δωρητή του Προγράμματος, εντάσσεται ένα σχολείο για την τρέχουσα σχολική χρονιά και εξασφαλίζεται η καθημερινή σίτιση 70 μαθητών με τα υγιεινά και θρεπτικά μας γεύματα.