23 Δεκεμβρίου, 2022

Tο Ινστιτούτο Prolepsis στο 3o Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον αλφαβητισμό υγείας

Με κεντρικό άξονα το θέμα: «Βελτίωση του αλφαβητισμού υγείας σε θέματα διατροφής για μαθητές που φοιτούν σε σχολεία κοινωνικοοικονομικά ευάλωτων περιοχών», η Κωνσταντίνα Ζώτα, Ειδικός Προαγωγής Υγείας και Συνδιευθύντρια Έρευνας και Επικεφαλής Εθνικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Prolepsis θα παρουσιάσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εφαρμόζονται από το 2012 στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ και τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων στις διατροφικές συνήθειες των μαθητών και των οικογενειών τους.

Η Πάνια Καρνάκη, Συνδιευθύντρια Έρευνας και Επικεφαλής Διεθνών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Prolepsis θα αναδείξει μέσα από την παρουσίαση με τίτλο: «Οι εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεπικοινωνίας στην υπηρεσία του αλφαβητισμού υγείας: Διαδικτυακή εκπαίδευση για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των ατόμων της τρίτης ηλικίας», τον ρόλο της τεχνολογίας στην προσπάθεια βελτίωσης του αλφαβητισμού υγείας των ηλικιωμένων. Επίσης, θα παρουσιάσει τη σχετική έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Prolepsis κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος IROHLA, για τη μείωση του αναλφαβητισμού υγείας στον ηλικιωμένο πληθυσμό με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και μέσων που έχουν χρησιμοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες για το 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον αλφαβητισμό υγείας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

http://ehlc.eu-ems.com/summary.asp?event_id=253&page_id=2239