23 Δεκεμβρίου, 2022

O Σύλλογος Γονέων Δημοτικού σχολείου Κολλεγίου Αθηνών ενίσχυσε και το σχολικό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η δωρεά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του θεσμού «Λιτού Γεύματος», η έννοια και η φιλοσοφία του οποίου συνδέεται άμεσα με τις αξίες της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Ευχαριστούμε από την καρδιά μας τον Σύλλογο Γονέων, τη Διεύθυνση του Σχολείου, και τη μαθητική κοινότητα του Δημοτικού σχολείου Κολλεγίου Αθηνών!