23 Δεκεμβρίου, 2022

NGO Day 2015

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των μη κερδοσκοπικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων για τα σύγχρονα εργαλεία που προσφέρει η Microsoft, ώστε να βελτιωθεί και διευκολυνθεί το έργο τους.