23 Δεκεμβρίου, 2022

All for Health, Health for All: Tο Ινστιτούτο Prolepsis στο 9ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δημόσιας Υγείας

Περισσότεροι από 1.700 επιστήμονες, και δημόσιοι λειτουργοί υγείας θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διοργανώνουν οι: European Public Health Conference Foundation, European Public Health Association (EUPHA), Österreichische Gesellschaft für Public Health.

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου η Κωνσταντίνα Ζώτα, Ειδικός Προαγωγής Υγείας και Συνδιευθύντρια Έρευνας και Επικεφαλής Εθνικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Prolepsis θα παρουσιάσει στη θεματική ενότητα με τίτλο “The odds and end” το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ως καλή πρακτική – παρέμβαση για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και την προαγωγή της υγείας των παιδιών: “Policy brief addressing food insecurity and obesity Case study: the DIATROFI program”.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου και λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές για τη δημόσια υγεία που έχουν αναπτυχθεί τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, οι Οργανισμοί EUPHA και ÖGPH διατυπώνουν εκ νέου τη δέσμευσή τους στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Οτάβα για την Προαγωγή της Υγείας (1986), μέσα από τη Διακήρυξη της Βιέννης. Μέσω αυτής καλούν τα μέλη της ευρωπαϊκής κοινότητας δημόσιας υγείας που δραστηριοποιούνται σε εθνικό, τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο να αναγνωρίσουν καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για δράση στην κατεύθυνση της προστασίας και προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το 9ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δημόσιας Υγείας στην ιστοσελίδα:
https://ephconference.eu/