23 Δεκεμβρίου, 2022

Το Ινστιτούτο Prolepsis στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις των ΗΠΑ για το 12ο Διεθνές Συνέδριο Ποιοτικής Έρευνας

Η επικεφαλής Ποιοτικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου Prolepsis Νάντια Δάλμα παρουσίασε τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας για τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής σε μαθητές 10-12 χρονών και στους γονείς τους, που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια και συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

H συγκεκριμένη έρευνα με τίτλο “Assessing health related quality of life in food insecure children: use of qualitative research” αποτελεί την πρώτη μελέτη που γίνεται σε χώρα της Μεσογείου σε περίοδο οικονομικής κρίσης και παρέχει πληροφορίες για τις αντιλήψεις γονέων και παιδιών, που συμμετέχουν σε πρόγραμμα σχολικής σίτισης σε μη προνομιούχες περιοχές. Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής μαθητών που βιώνουν επισιτιστική ανασφάλεια είναι μία σύνθετη έννοια, η οποία λαμβάνει υπόψη τη σωματική και συναισθηματική υγεία, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις με το κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την έρευνα η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών στο σχολείο αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα που συνδέεται με τον κοινωνικό στιγματισμό των μαθητών, τα συναισθήματα λύπης, φόβου και θυμού, καθώς και με τις χαμηλές επιδόσεις στα μαθήματα. Παράλληλα, η δύσκολη οικονομική κατάσταση της οικογένειας και η συναισθηματική κατάσταση της μητέρας συνιστούν παράγοντες που επηρεάζουν τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των μαθητών δημοτικού.

Η ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα σχολικών προγραμμάτων σίτισης, τα οποία διαθέτουν υγιεινά γεύματα σε ημερήσια βάση και σε όλους τους μαθητές σχολείων ευπαθών περιοχών. Τα σχολικά προγράμματα σίτισης στηρίζουν οικονομικά τις οικογένειες και τη συναισθηματική κατάσταση της μητέρας, βελτιώνουν τη σωματική και συναισθηματική υγεία των μαθητών, καθώς και τη συνολική παρουσία τους στο σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες για το 12ο Διεθνές Συνέδριο Ποιοτικής Έρευνας στον παρακάτω σύνδεσμο: http://icqi.org/