23 Δεκεμβρίου, 2022

Συνεχίζεται με επιτυχία η συνεργασία του Ινστιτούτου Prolepsis με το Πανεπιστήμιο Harvard

Από την έναρξη της φετινής διαδικασίας για συμμετοχή στο Director’s Internship Program δεκάδες φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Harvard εξέφρασαν το ενδιαφέρον για να ενταχθούν στο Ινστιτούτο Prolepsis και να συνδράμουν στο έργο του.

Η φετινή συμμετοχή της φοιτήτριας Rhea Malik αποτελεί πολύτιμη προσθήκη για το Ινστιτούτο, ενώ η ίδια έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τους γνωστικούς της ορίζοντες συμμετέχοντας ενεργά σε πρωτοβουλίες που εντάσσονται στο πεδίο της δημόσιας υγείας. Η εύκολη και γρήγορη ενσωμάτωση της Rhea στην ομάδα της Prolepsis συνέβαλε σε μία επιτυχή πρακτική άσκηση. Η ενασχόλησή της με το Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ και η συμβολή της σε τρέχοντα Ευρωπαϊκά προγράμματα του Ινστιτούτου ανέδειξαν την κριτική της σκέψη και ταυτόχρονα τις ικανότητες της στην έρευνα. Εκτός των άλλων επέδειξε ευαισθησία και αφοσίωση κατά την ενασχόλησή της με το Πρόγραμμα IROHLA για την ανάπτυξη του αλφαβητισμού υγείας του γηράσκοντος πληθυσμού στα κράτη μέλη της ΕΕ. Το Ινστιτούτο Prolepsis θα επιδιώξει τη συνέχιση της συνεργασίας με το Institute of Politics του Harvard υποδεχόμενο φοιτητές με υψηλή αίσθηση ευθύνης και θέληση για εξειδικευμένη προσφορά σε ένα δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.