23 Δεκεμβρίου, 2022

Συνέντευξη Καθηγήτριας κας Αθηνάς Λινού στον Real FM για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ειδικότερα, η κα. Λινού αναφέρθηκε και στα προκαταρκτικά αποτελέσματα του “Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Υλοποίηση σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές”, το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη των EEA Grants Greece. Τονίστηκε, επίσης, η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση, ώστε το Πρόγραμμα να συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά.

Ηχητικό Απόσπασμα