23 Δεκεμβρίου, 2022

Παρουσίαση του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Σιτιστική Ασφάλεια

 

Η κα Αφροδίτη Βελουδάκη, Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου συμμετείχε με αναρτημένη ανακοίνωση με θέμα: Αντιλήψεις και στάσεις εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ – Ποιοτική μελέτη, παρουσιάζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Συνολικά, από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ έχουν διεξαχθεί 375 ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) και προσωπικές συνεντεύξεις, οι οποίες πιστοποιούν τον πολυδιάστατο, παιδαγωγικό και κοινωνικό χαρακτήρα του Προγράμματος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες διευθυντών και εκπαιδευτικών, στα σχολεία όπου υλοποιείται το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ:

• ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη εντός της σχολικής κοινότητας
• βελτιώνονται οι σχολικές επιδόσεις των μαθητών • ενισχύεται το παιδαγωγικό έργο του σχολείου και η συνεργασία μεταξύ γονέων και σχολείου
• βελτιώνονται οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών
• μειώνεται η σχολική διαρροή

Η συμμετοχή του Ινστιτούτου Prolepsis σε ένα διεθνές συνέδριο με στόχο την εξάλειψη της πείνας και τη συμμετοχή πολλών ερευνητών και ειδικών από όλο τον κόσμο συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση οικονομικών, θεσμικών, πολιτικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη σιτιστική ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, ενισχύει τη διάχυση των στόχων, των καλών πρακτικών και των αποτελεσμάτων του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ και κομίζει ιδέες και χρήσιμα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις πρωτοβουλίες που λαμβάνει το Ινστιτούτο Prolepsis ενάντια στη φτώχεια και την επισιτιστική ανασφάλεια.

Περισσότερες πληροφορίες για το 2nd International Conference on Global Food Security μπορείτε να βρείτε εδώ:

http://www.globalfoodsecurityconference.com/index.html