23 Δεκεμβρίου, 2022

Ο ΔΕΔΔΗΕ στήριξε μαθητές που έχουν ανάγκη την περίοδο της πανδημίας – Για 3ο σχολικό έτος δίπλα στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας!
 
Ο ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υποστηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων και κυρίως παιδιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινωνιών και επιδοκιμάζει τέτοιου είδους ενέργειες ειδικά όταν πρόκειται για ευαίσθητους τομείς της κοινωνίας.
 
Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ στη διεύθυνση: