23 Δεκεμβρίου, 2022

Νέα επιστημονική δημοσίευση για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η μελέτη πιστοποιεί τα οφέλη της καθημερινής σχολικής σίτισης και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου υλοποίησης του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Η δημοσίευση είναι διαθέσιμη εδώ.