23 Δεκεμβρίου, 2022

Θέσεις εθελοντικής εργασίας για την υποστήριξη του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Περιγραφή θέσης/ ανάγκης: Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ υλοποιείται σε σχολεία κοινωνικά ευπαθών περιοχών με στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων σίτισης των παιδιών και να ενισχύσει τις σωστές διατροφικές τους επιλογές. Η ομάδα εθελοντών του Προγράμματος συμβάλλει καθημερινά στην επιτυχή εφαρμογή του. Οι θέσεις εθελοντικής εργασίας αφορούν:

α) στη διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας,

β) στην υποστήριξη δράσεων που αφορούν στην προώθηση της υγιεινής διατροφής σε μαθητές και γονείς,

γ) σε διαχειριστικές εργασίες, όπως η προετοιμασία του ενημερωτικού-εκπαιδευτικού υλικού για τους γονείς και τους μαθητές

δ) στην επικοινωνία και ενημέρωση των σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, τόσο τηλεφωνικά όσο και με επιτόπιες επισκέψεις και

ε) στην επικοινωνία του Προγράμματος – ενημέρωση website, social media

Περιοχές: Μαρούσι/Αττική

Πότε: Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2016

Δέσμευση: Κατόπιν συνεννόησης – ενδεικτικά 1 -2 ημέρες εβδομαδιαίως για 2 – 3 ώρες κάθε φορά

Τι προσόντα πρέπει να έχεις: Υπευθυνότητα, θετική στάση, ομαδικό πνεύμα

Τι κερδίζεις: Εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας, συμμετοχή στην προώθηση της υγιεινής διατροφής, ανάπτυξη επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, γνωριμία με ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινωνική προσφορά

Σημειώσεις: Παρέχεται εκπαίδευση.

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας στο n.dalma@prolepsis.gr. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 6255700.

Volunteers 23 Μar a Volunteers