23 Δεκεμβρίου, 2022

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ δίπλα σε μαθητές ακριτικών περιοχών με το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ και αυτή τη σχολική χρονιά

Συνολικά, χάρη στις δωρεές της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ τα δύο τελευταία έτη, έχουμε εξασφαλίσει 24.000 θρεπτικά γεύματα για μαθητές που φοιτούν σε σχολεία ακριτικών περιοχών της Ελλάδας.

Το έργο της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αποσκοπεί στην συνδρομή της ελληνικής κοινωνίας με κοινωφελή προγράμματα, δράσεις στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργα ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου και δωρεές ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ μπορείτε να βρείτε εδώ.