23 Δεκεμβρίου, 2022

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση World in Harmony στηρίζει το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση “World in Harmony” ιδρύθηκε το 1986 στη Μαδρίτη με στόχο να συμβάλλουν οι δράσεις της στη δημιουργία κοινωνιών αρμονίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η “World in Harmony” υλοποιεί προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης για άτομα και οργανισμούς ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, εθνικότητας ή ιδεολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους και το έργο της οργάνωσης World in Harmony μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.worldinharmony.org/index_en.html