23 Δεκεμβρίου, 2022

Η μαθητική κοινότητα του ACS Athens δίπλα στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ και τη σχολική χρονιά 2017-2018

Η πρωτοβουλία 1,50 club ξεκίνησε το 2016 από τους μαθητές του ACS Athens, με τη διοργάνωση ενδοσχολικών αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων ενεργειών συγκέντρωσης πόρων με σκοπό τη στήριξη του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ.