23 Δεκεμβρίου, 2022

Η ΔΕΛΤΑ δίπλα στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ του Ινστιτούτου Prolepsis

Χάρη στην πολύτιμη δωρεά της ΔΕΛΤΑ, εξασφαλίστηκαν 189.576 συσκευασίες γαλακτοκομικών προϊόντων που διανέμονται σε 5.386 μαθητές, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, από τις 30 Μαρτίου έως το τέλος της σχολικής χρονιάς 2021 – 2022.

Ευχαριστούμε πολύ ΔΕΛΤΑ!

Περισσότερες πληροφορίες για το κοινωνικό έργο και τις πρωτοβουλίες της ΔΕΛΤΑ στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μπορείτε να βρείτε εδώ