23 Δεκεμβρίου, 2022

Δημοσίευση μελέτης για την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ στη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας μαθητών

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016 στο European Journal of Public Health, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο έγκριτα επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίως.

Η μελέτη βασίζεται στα ποσοτικά αποτελέσματα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ της σχολικής περιόδου 2012-2103. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι η συμμετοχή σε σχολικό πρόγραμμα υγιεινής σίτισης μπορεί να μειώσει την επισιτιστική ανασφάλεια για τα παιδιά και τις οικογένειές τους σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

Δείτε το άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2016/02/11/eurpub.ckv223