23 Δεκεμβρίου, 2022

Βελτίωση της υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων: Το Ινστιτούτο Prolepsis παρουσίασε το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ στο συνέδριο του VulnerABLE project

Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν οι αποτελεσματικότερες στρατηγικές παρέμβασης, καθώς και η τελική έκθεση και οι θεματικές εργασίες σχετικά με τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε επίπεδο υγείας οι κοινωνικοοικονομικά ευπαθείς ομάδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της παρουσίασης καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας, o Γιάννης Κουτελίδας επικεφαλής Επικοινωνίας & Γραφείου Τύπου του Ινστιτούτου, παρουσίασε το Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ, που υλοποιείται από το 2012 με Μέγα Δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επίσης, το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ εντάχθηκε και στην τελική Έκθεση του VulnerABLE project ως αποτελεσματική πρακτική παρέμβασης για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών από μη προνομιούχα περιβάλλοντα (σελ. 48).

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 100 ειδικοί σε θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και εκπρόσωποι φορέων χάραξης πολιτικής από την Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG SANTE) και τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPL).

Το συνέδριο υπογράμμισε και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (European Pillar of Social Rights). Η νέα Κοινή Δράση για τις Ανισότητες στην Υγεία, που θα ξεκινήσει εντός του 2018, παρουσιάζει την αδιάκοπη δέσμευση για την πρόληψη ευάλωτων καταστάσεων. Θα βασιστεί στο έργο της πιλοτικής πρωτοβουλίας VulnerABLE και το έργο που έχει ήδη πραγματοποιήσει η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ σε θέματα Κοινωνικών Καθοριστικών Παραγόντων και Ανισοτήτων στην Υγεία.

Το VulnerABLE project πραγματοποιείται από την ICF Consulting Services Ltd, έναν οργανισμό έρευνας και αξιολόγησης που συνεργάζεται με την Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG SANTE) σε διάφορα προγράμματα σχετικά με την υγεία. Η εφαρμογή του γίνεται σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο Οργανισμών Προαγωγής Υγείας EuroHealthNet (μέλος του οποίου είναι το Ινστιτούτο Prolepsis) το University College London (UCL), Health Equity Institute, το Social Platform, την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία και την γερμανική GfK (Society for Consumer Researh).

Η τελική έκθεση του VulnerABLE project είναι διαθέσιμη εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες για το VulnerABLE project μπορείτε να βρείτε εδώ.