23 Δεκεμβρίου, 2022

Ανησυχία από το περιστατικό λιποθυμίας μαθήτριας – Αναγκαία η επέκταση της καθημερινής σίτισης στα σχολεία

Παράλληλα, φανερώνει αδυναμίες του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα», όπως υλοποιείται τα τελευταία τρία σχολικά έτη από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σίτιση με τα σχολικά γεύματα του Υπουργείου δεν περιλαμβάνει Νηπιαγωγεία, Γυμνάσια και Λύκεια όπου οι διατροφικές ανάγκες των μαθητών είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ στα δημοτικά που εφαρμόζεται, τα γεύματα διανέμονται στο τέλος της σχολικής ημέρας και συνήθως μεταφέρονται στο σπίτι με κίνδυνο αλλοίωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, παιδιά που πιθανόν δεν έχουν λάβει πρωινό, όπως στην περίπτωση της μαθήτριας από τον Πύργο, να παρακολουθούν τα μαθήματά τους νηστικά.

Το Ινστιτούτο Prolepsis έχει προωθήσει στην πολιτική ηγεσία όλων των Υπουργείων από το 2012 έως σήμερα, τη μεθοδολογία υλοποίησης του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνεται και η ανάγκη να γίνουν αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος του Υπουργείου «Σχολικά Γεύματα» (ιδιαίτερα ως προς την ώρα διάθεσης, τον έλεγχο ποιότητας και ποσότητας των γευμάτων), καθώς και στον συνολικό σχεδιασμό του προκειμένου να συμπεριληφθούν τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ εφαρμόζεται για ένατο συνεχόμενο σχολικό έτος, με σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας και στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των μαθητών. Ωστόσο, η χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί δεν επαρκεί για να καλυφθεί η ανάγκη, όπως δηλώνεται από τα 988 σχολεία (271 Νηπιαγωγεία, 461 Δημοτικά, 183 Γυμνάσια, 73 Λύκεια) που έχουν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα το τρέχον σχολικό έτος.  

Αυτήν την περίοδο, το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ υλοποιείται σε 70 σχολεία και 4.428 μαθητές (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Ημαθία, Θεσσαλονίκη και Θράκη), ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την ένταξη και άλλων σχολείων.