23 Δεκεμβρίου, 2022

Έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Παράλληλα, το εκπαιδευτικό υλικό και οι δράσεις μπορούν να ενταχθούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διδακτικά αντικείμενα τα οποία προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (ευέλικτη ζώνη, φυσική αγωγή, οικιακή οικονομία κλπ.).

Απώτερος στόχος μας είναι να συμβάλλουν στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και στην προώθηση της σωματικής δραστηριότητας.