Η μέθοδός μας2023-09-29T14:34:13+00:00

Η μέθοδος που ακολουθούμε

Τα γεύματα παρασκευάζονται από επιλεγμένους προμηθευτές που διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και οι οποίοι ακολουθούν συγκεκριμένες αυστηρές προδιαγραφές, τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά τη μεταφορά των γευμάτων στα σχολεία.

Ατομικές συσκευασίες παραδίδονται καθημερινά στα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και διατίθενται στα παιδιά, συνήθως κατά το πρώτο διάλειμμα.

Έτσι, η μέθοδός μας:

  • Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας εντός του σχολικού χώρου, προσφέροντας άμεση και έμπρακτη υποστήριξη στα παιδιά και έμμεση υποστήριξη στους γονείς – υλική, κοινωνική και ψυχολογική.
  • Διασφαλίζει την ασφαλή διάθεση των γευμάτων, σε όλα τα στάδια προετοιμασίας και διανομής, που αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του εγχειρήματος.
  • Εξασφαλίζει τον έλεγχο της ποιότητας και του είδους των τροφίμων, ώστε να ανταποκρίνονται στις αρχές της υγιεινής διατροφής με βάση τις ηλικιακές ανάγκες των μαθητών.
  • Εφαρμόζει τη συνεχή, συστηματική και αποτελεσματική παρακολούθηση του συνόλου των διαδικασιών, την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και λήψη προληπτικών μέτρων, επιτυγχάνοντας την απρόσκοπτη, ομαλή και πλήρως ελεγχόμενη διάθεση των γευμάτων στο σύνολο των ωφελουμένων.
  • Εμπλέκει με ενεργό τρόπο όλους όσους συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, μαθητές – διευθυντές – εκπαιδευτικό προσωπικό – κυλικειάρχες – γονείς, δεσμεύοντάς τους σε σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης.
  • Ενθαρρύνει έμπρακτα και αποτελεσματικά την εκμάθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στους μαθητές.
  • Συμβάλλει στην ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων σχετικά με την υγιεινή διατροφή.
  • Έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, που σχετίζεται με τα οφέλη της σίτισης στα σχολεία (αντιμετώπιση σχολικής διαρροής, καλύτερη επίδοση μαθητών, δημιουργία συναισθημάτων χαράς, καλλιέργεια αξιών, όπως ισοτιμία, αλληλεγγύη κλπ.), αλλά και παιδαγωγικό ρόλο (π.χ. συμμετοχή στη διαδικασία διανομής, κατανόηση αξίας της τροφής, διαχείριση αποβλήτων, κλπ.).

Χωρίς να το καταλάβεις, γίνεται συνήθεια η υγιεινή διατροφή. Το γάλα, το γιαούρτι, η μπανάνα, όλα αυτά είναι υγιεινή διατροφή και είναι διαφορετικά από αυτά που τρώγαμε πριν.

Μαθητής Δ’ Δημοτικού

Go to Top