Διατροφικές Συνήθειες2023-10-20T09:51:44+00:00

Οφέλη: Διατροφικές Συνήθειες

Κατά την έναρξη και τη λήξη του Προγράμματος, χορηγούνται ερωτηματολόγια σε όλους τους γονείς που αφορούν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών αλλά και ολόκληρης της οικογένειας καθώς και το σωματικό τους βάρος. Έτσι, εκτιμούμε τη συμβολή του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας, την κατανάλωση υγιεινών και θρεπτικών τροφίμων και την υιοθέτηση υγιέστερων διατροφικών προτύπων.

Σχολικό έτος 2017-2018

Η ανάλυση των απαντήσεων που λάβαμε μας έδειξε ότι:

28,3% των μαθητών, που δεν είχαν φυσιολογικό βάρος στην έναρξη απέκτησαν φυσιολογικό βάρος στη λήξη του Προγράμματος.

Βελτιώθηκε η σωματική υγεία για το 51,2% των μαθητών.

88,6% των γονιών αναφέρουν ότι το Πρόγραμμα επηρέασε θετικά τις γνώσεις των παιδιών τους για την υγιεινή διατροφή.

86,1% των γονιών αναφέρουν ότι αγοράζουν και έχουν στο σπίτι πιο υγιεινά φαγητά.

Εκπαιδευτικοί, γονείς και διευθυντές των σχολείων συμφωνούν ότι μέσα από το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ:

  • Η κατανάλωση των γευμάτων αποτελεί μία καθημερινή συλλογική πρακτική, γεγονός που επηρεάζει θετικά την κατανάλωση των υγιεινών διατροφικών επιλογών των γευμάτων, «ο ένας μαθητής παρασύρει τον άλλον»!
  • Η υγιεινή διατροφή γίνεται γνώση!
  • Η υγιεινή διατροφή γίνεται βίωμα!
Go to Top