Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΠΡΟΛΗΨΙΣ, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής», που εδρεύει στην οδό Αθηνάς 2, Καστρί Αττικής 146 71, με υποκατάστημα στην οδό Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι 151 25, ΑΦΜ 090073178, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διαχειρίστρια αυτής κα Αθηνά Λινού (εφεξής καλουμένης χάριν συντομίας ως «Ινστιτούτο Prolepsis» ή «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τους ακόλουθους όρους:

Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής – Εξαιρέσεις συμμετοχής

1. Στην προωθητική ενέργεια δικαιούνται να λάβουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω. Στην προωθητική ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της εταιρείας «Ινστιτούτο Prolepsis» καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού.

 

Διάρκεια

2. Η διάρκεια της εν λόγω προωθητικής ενέργειας αρχίζει την 22α Μαρτίου 2018 και λήγει την 11η Απριλίου 2018 και ώρα 11.59 π.μ.. Για τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων από τη Διοργανώτρια.

 

Συμμετοχή στην ενέργεια

3. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια με μια συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία του και να αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης του διαγωνισμού.

 

Δώρα και Κλήρωση

4. Όλοι οι χρήστες του Facebook που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, η οποία φιλοξενείται στη σελίδα https://www.facebook.com/programa.sitisis συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση με δώρο 30 βιβλία υγιεινών και οικονομικών συνταγών, με τίτλο «Οι συνταγές μας». Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης την 12η Απριλίου 2018, στα γραφεία της Διοργανώτριας (Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι).

 

5. Από την ανωτέρω κλήρωση, θα αναδειχθούν: Τριάντα (30) νικητές και πέντε (5) επιλαχόντες (α΄ επιλαχών και β’ επιλαχών κατά τη σειρά ανάδειξής τους), σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι νικητές δεν αποδεχθούν το δώρο.

 

6. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν την 13η Απριλίου 2018 στη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο http://diatrofi.prolepsis.gr/el/ και οι νικητές θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι νικητές θα πρέπει να απαντήσουν θετικά στο μήνυμα, για να επιβεβαιώσουν την αποδοχή τους μέσα στις επόμενες 5 ημέρες απαντώντας στο email που θα λάβουν από το Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αν δεν απαντήσουν, τότε τα δώρα μεταβιβάζονται στους επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά που έχει αναδείξει η κλήρωση. Σε περίπτωση που και ο δεύτερος δικαιούχος δεν διεκδικήσει μέσα στις επόμενες 3 ημέρες, το δώρο το διεκδικεί ο 2ος επιλαχόντας κ.ο.κ.

 

7. Οι νικητές μπορούν να παραλάβουν το βιβλίο τους από τα γραφεία του Ινστιτούτου Prolepsis στην οδό Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι 151 25. Για τους νικητές εκτός Αθήνας, η αποστολή των βιβλίων θα γίνει από τη Διοργανώτρια μέσω ταχυδρομείου σε διεύθυνση εντός Ελλάδας, που θα υποδείξει ο νικητής με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

8. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της σελίδας που διατηρεί στο Facebook: https://www.facebook.com/programa.sitisis. Η διοργανώτρια δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, όπως όλος ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, η αμέλεια τρίτων, η αδυναμία τρίτων για τη διάθεση των δώρων και χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση των διαγωνιζομένων. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιείται κλήρωση, εφόσον υπάρχουν συμμετοχές.

Επίσης η διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

 

9. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή μετά την τυχόν συντόμευση της προθεσμίας ή την ανάκλησή της από τη Διοργανώτρια, σε περίπτωση που εξακολουθούν να λαμβάνονται συμμετοχές, αυτές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν θα επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε.

 

10. H Διοργανώτρια δηλώνει ότι θα τηρήσει ηλεκτρονική λίστα με τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην παρούσα προωθητική ενέργεια και μετά το πέρας της παρούσας προωθητικής ενέργειας και την παράδοση του δώρου από την Διοργανώτρια στο νικητή. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση των στοιχείων του στο πλαίσιο διενέργειας της παρούσας προωθητικής ενέργειας αλλά και μεταγενέστερη ενημέρωση σχετικά με άλλες προωθητικές ενέργειες. Οι συμμετέχοντες ρητά και ανεπιφύλακτα συναινούν και αποδέχονται τη δημοσίευση του ονόματός τους για την εκτέλεση του όρου 6 ανωτέρω. Η Διοργανώτρια ρητά δια του παρόντος δηλώνει και ενημερώνει τον κάθε συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια και υποκείμενο επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων ότι έχει δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων του, που τηρούνται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.2472/1997, καθώς επίσης και δικαίωμα πρόσβασης με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου προσώπου της διοργανώτριας εταιρείας, με την επιφύλαξη και όσων ορίζονται στο αρ. 13. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

 

11. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

 

12. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη εφόσον, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται αζήμια των υποχρεώσεών της.

 

13. Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων-Προστασία Προσωπικότητας
Όλοι οι συµµετέχοντες επιπλέον αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: Αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης και µπορούν να συµµετέχουν µε έναν (1) µόνο λογαριασμό πρόσβασης στο Facebook. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συµµετέχει στο Διαγωνισµό. Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε µειώνεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο από την συµµετοχή τους στον διαγωνισμό της Διοργανώτριας, στον οποίο καθένας θα µετέχει δηλώνοντας προσωπικά δεδοµένα του. Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδοµένα ή το δικαίωµα της προσωπικότητας ή άλλα δικαιώµατα διανοίας οποιουδήποτε τρίτου. Δεν προσβάλλουν δικαιώµατα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιµοποιήσει και δηµοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό µε την υλοποίηση αυτού του διαγωνισµού. Παρέχουν συναίνεση και εξουσιοδότηση για τη διαφηµιστική εκµετάλλευση του διαγωνισµού και των αποτελεσµάτων του, µε µόνη και, εκ της συµµετοχής των χρηστών, χωρίς την υποχρέωση πρότερης άλλης ενηµέρωσης ή καταβολής οιασδήποτε µορφής αποζηµίωσης. Δίνουν τη συναίνεση στη διοργανώτρια και την εταιρεία που διαχειρίζεται το τεχνικό κοµµάτι της εφαρµογής να στέλνουν απευθείας e-mail, χωρίς αυτό να θεωρείται µήνυµα spam και να επικοινωνούν τηλεφωνικά, χωρίς αυτό να θεωρείται όχληση οιασδήποτε µορφής αναφορικά και µόνο µέσα στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. Η συµµετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί αποδοχή των παρόντων όρων και ρητή και ανεπιφύλακτη παροχή συγκατάθεσης εκ µέρους του χρήστη για την αποθήκευση, επεξεργασία, δηµοσίευση του ονόµατος και των δώρων τους στο πλαίσιο της συµµετοχής τους στον Διαγωνισμό και για τους σκοπούς του και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους παρόντες όρους συµµετοχής, καθώς και για να χρησιµοποιηθούν για τους ανωτέρω προωθητικούς/διαφηµιστικούς σκοπούς του διαγωνισµού και των αποτελεσµάτων του και εντός του πλαισίου των παρόντων όρων.

 

14. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι συμμετέχοντες, υπενθυμίζεται και υπογραμμίζεται, ότι δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας, ή και στον κώδικα και το λογισμικό της εφαρμογής.

 

15. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο http://diatrofi.prolepsis.gr/el/.