Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ υλοποιείται το 2018-2019 για όγδοο συνεχές σχολικό έτος, καλύπτοντας 97 σχολεία με 5.851 μαθητές σε περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Θράκης και της Αρκαδίας (Βόρεια Κυνουρία).