Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ υλοποιήθηκε το 2018-2019 για όγδοο συνεχές σχολικό έτος, καλύπτοντας 100 σχολεία με 6.127 μαθητές σε περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Θράκης και της Αρκαδίας (Βόρεια Κυνουρία).