Η ανεπαρκής σίτιση και η παχυσαρκία είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το 61,1% των οικογενειών του Προγράμματος που βρίσκονται σε ευπαθείς περιοχές αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια ενώ 31,6% των παιδιών είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα.