Το επιστημονικό περιοδικό Journal of epidemiology & community health δημοσίευσε τον Ιανουάριο 2016 τη μελέτη «Η επιρροή προγράμματος σχολικής σίτισης στις διατροφικές συνήθειες παιδιών και εφήβων σε μη προνομιούχες περιοχές της Ελλάδας: Η Μελέτη του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ», που εκπόνησε η επιστημονική ομάδα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Χ-Μ. Καστορίνη, Α. Λύκου, Μ. Γιαννακούλια, Α. Πετραλιάς, Ε. Ριζά, Α. Λινού).

Η μελέτη βασίζεται στα ποσοτικά αποτελέσματα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ της σχολικής περιόδου 2012-2103, τα οποία παρουσιάζουν τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των μαθητών. Μέσα από τη μελέτη αναδεικνύεται η σχέση δυσμενών οικονομικών συνθηκών και υιοθέτησης λανθασμένων διατροφικών επιλογών και η ανάγκη εφαρμογής σχολικών προγραμμάτων υγιεινής σίτισης, ιδιαίτερα σε κοινωνικοοικονομικά ευπαθείς περιοχές. Για τη διενέργεια της μελέτης συλλέχθηκαν 3941 ερωτηματολόγια από 162 σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

Δείτε την περίληψη στον παρακάτω σύνδεσμο: http://m.jech.bmj.com/content/early/2016/01/13/jech-2015-205680