Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ στο 3ο WORLD CONGRESS OF PUBLIC HEALTH NUTRITION (www.nutrition2014.org) που έλαβε χώρα στo Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια, στην Ισπανία.

SPAIN CONGRESSΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ στο 3ο WORLD CONGRESS OF PUBLIC HEALTH NUTRITION (www.nutrition2014.org) που έλαβε χώρα στo Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια, στην Ισπανία.
Συγκεκριμένα, ο Δρ. Αθανάσιος Πετραλιάς, Γενικός Διευθυντής Έρευνας του Ινστιτούτου Prolepsis παρουσίασε αναλυτικά στατιστικά δεδομένα που τεκμηριώνουν τα οφέλη του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ και τη σημαντική μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας που παρατηρήθηκε στους συμμετέχοντες του Προγράμματος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος και παρουσίασε εκτενώς τη μεθοδολογία υλοποίησής του, τυγχάνοντας θερμής ανταπόκρισης από τους συμμετέχοντες του Συνεδρίου.
Η Αρχοντούλα Δάλμα, υπεύθυνη ποιοτικής ανάλυσης του Ινστιτούτου, παρουσίασε σε πόστερ τα ευρήματα από την ποιοτική έρευνα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ αναδεικνύοντας τη θετική αναγνώριση του τόσο από τα παιδιά που συμμετείχαν όσο και τους γονείς τους.
Επιπλέον στο ίδιο συνέδριο, η Ντίνα Ζώτα, Επικεφαλής του Τμήματος Εθνικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου, παρουσίασε δύο πόστερ για τους Εθνικούς Διατροφικούς Οδηγούς, ένα σημαντικό έργο εθνικής εμβέλειας που ολοκληρώθηκε πρόσφατα από το Ινστιτούτο Prolepsis.
Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων αυτών έχουν δημοσιευτεί στο International Journal of Community Nutrition, Volume 0 (Supplement), November 2014.