Άρθρο για την υλοποίηση και τα οφέλη του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ δημοσίευσε η EuroHealthNet, το ευρωπαϊκό δίκτυο Οργανισμών Προαγωγής Υγείας, στο οποίο συμμετέχει και το Ινστιτούτο Prolepsis.

Διαβάστε το άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.eurohealthnet-magazine.eu/ehn-magazine-9/combating-food-insecurity-promoting-healthy-nutrition-in-schools-in-disadvantaged-areas-across-greece-the-diatrofi-program/