Επισκεφθήκαμε μαζί με την Perla Ni, επικεφαλής του Οργανισμού GreatNonprofits δημοτικό σχολείο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Οι εντυπώσεις της Perla Ni φιλοξενήθηκαν στη Huffington Post Post: "The Unexpected Moments That Touch Your Heart: The Most Memorable Part of My Vacation to Greece"

"I watched these children eat, sitting on the side of the schoolyard. It’s such a simple, beautiful moment - to be with these children with big smiles because they are happy to eat..."

Διαβάστε το άρθρο εδώ.