Αναλυτικό άρθρο στο ΒΗΜΑ της Κυριακής για την εκστρατεία Υιοθέτησε ένα Σχολείο, το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ και τα οφέλη του Προγράμματος για τους μαθητές.

Διαβάστε το άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=783815