Στο πλαίσιο προβολής προγραμμάτων σίτισης για την ανακούφιση των πιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα το διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera έκανε αναφορά στο έργο του Ινστιτούτου Prolepsis και το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Δείτε το σχετικό δημοσίευμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://america.aljazeera.com/articles/2015/6/17/greece-nears-bankruptcy-residents-organize-food-aid.html