Η περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Εργασίας & Περιβάλλοντος φιλοξενεί άρθρο με τα στοιχεία του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ που παρουσίασε το Ινστιτούτο Prolepsis στο 41ο ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, στο πλαίσιο προβολής θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή «Καλών Πρακτικών» στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Διαβάστε το άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (Τεύχος 17-7-2015)