Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ και οι δράσεις του Ινστιτούτου Prolepsis στο NextDeal.

Δείτε το ρεπορτάζ: