Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία FRIGOGLASS για την πολύτιμη στήριξη στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Με τη δωρεά τριών ψυγείων χωρητικότητας 808, 700 και 166 λίτρων, διασφαλίστηκε η άμεση ένταξη νέων σχολείων στο Πρόγραμμα και η σωστή διαχείριση και φύλαξη των υγιεινών και θρεπτικών μας γευμάτων.

Με αυτή τη συγκινητική προσφορά, η FRIGOGLASS στηρίζει ουσιαστικά και έμπρακτα το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ και μαθητές που έχουν ανάγκη.

Σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας!