Οι καινοτόμες πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου Prolepsis για τη βελτίωση του αλφαβητισμού υγείας των ατόμων της τρίτης ηλικίας και οι κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος “IROHLA – Intervention Research on Health Literacy among Ageing Population” με δεδομένες τις προκλήσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί η διαρκής γήρανση του πληθυσμού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάστηκαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, σε ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Prolepsis.


Παρακαλώ βρείτε το πλήρες δελτίο τύπου στον παρακάτω σύνδεσμο:

Press Release_Ινστιτούτο Prolepsis_IROHLA_Info Day_.pdf

 

photo2irohla